Protokoll och kallelse valnämnden

Här hittar du den senaste kallelsen och protokoll från valnämndens sammanträden.

Valnämnden har inte haft några sammanträden under 2020 eller 2021

Protokoll


Senast uppdaterad: 13 januari 2022