Protokoll och kallelser kommunfullmäktige

Här hittar du den senaste kallelsen samt protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden.

Kallelse

Den senaste kallelsen till kommunfullmäktige med tillhörande handlingar hittar du nu i verktyget Ciceron Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 31 mars 2022