Protokoll och kallelser krisledningsnämnd

Här hittar du den senaste kallelsen och protokoll från krisledningsnämndens sammanträden.

Krisledningsnämnden har inte haft några sammanträden under 2021.

Kallelse


Protokoll

 

Senast uppdaterad: 30 juni 2021