Sammanträdesplan

Här hittar du sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och jävsnämnden. Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten. Övriga möten är stängda, men de protokollförs alltid.

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2021

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

19 januari

1 februari

16 februari


16 mars

29 mars

13 april


11 maj


1 juni

14 juni

29 juni


14 september

27 september

26 oktober

8 november

23 november

6 december

14 december


25 januari (2022)

7 februari


Jävsnämndens sammanträden 2021
  • 4 februari
  • 11 mars
  • 15 april
  • 12 maj
  • 17 juni
  • 9 september
  • 21 oktober
  • 9 december
  • 3 februari (2022)


Senast uppdaterad: 7 december 2020