Hur gör jag för att rösta?

Valmyndighetens logga

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Alla som får rösta finns i röstlängden och du får även ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress.

Är du svensk medborgare får du rösta i alla val. Är du EU-medborgare, norsk eller isländsk medborgare och folkbokförd i Sverige får du rösta i region- och kommunalval. Har du annat medborgarskap får du rösta i region- och kommunalval om du varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Du kan förtidsrösta i de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige från den 24 augusti fram till och med valdagen den 11 september.

Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst. Lokalerna finns i varje kommun, och har olika öppettider. Se Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats., för tider och lokaler i andra kommuner. Öppettider och lokaler för förtidsröstning i Vansbro kommun kommer att publiceras på den här sidan när de är beslutade av valnämnden.

Även du som befinner dig utomlands kan förtidsrösta, antingen på ambassad eller genom särskild brevröst. Se Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats. för att läsa mer om det.

För att förtidsrösta behöver du ta med ditt röstkort och en id-handling. Saknar du id-handling går det bra om röstmottagarna kan intyga att du är du alternativt att du tar med dig någon som går i god för din identitet. Den personen måste då visa sin id-handling.

På valdagen den 11 september kan du rösta i din vallokal. Var du hittar din vallokal framgår av det röstkort du fått skickat till dig.

Du behöver vara beredd att visa id-handling när du röstar. Saknar du id-handling går det bra om röstmottagarna kan intyga att du är du alternativt att du tar med dig någon som går i god för din identitet. Den personen måste då visa sin id-handling.

Vansbro kommuns vallokaler och öppettider kommer att publiceras här när valnämnden har fattat beslut om dem.

Förtidsrösta på valdagen

Under valdagen kan du förtidsrösta i kommunens samtliga vallokaler under hela deras öppettid.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du kan rösta med bud av följande anledningar:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning
  • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för budröstning.

I receptionen i Medborgarhuset går det från dess att förtidsröstningen startat (24 augusti) att hämta budröstningssatser som innehåller närmare instruktioner.

Vill du veta mer om att rösta med bud kan du kontakta kommunens växel på telefonnummer 0281-750 00.

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna så att du får möjlighet att rösta med ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Vill du veta mer om ambulerande röstmottagning kan du kontakta kommunens växel på telefonnummer 0281-750 00.

Om du behöver ett nytt röstkort går det att besöka receptionen i Medborgarhuset. Receptionen har möjlighet att skriva ut ett nytt röstkort till dig från dess att förtidsröstningen startat den 24 augusti.

Senast uppdaterad: 5 maj 2022