Kommunens organisation

Precis som landets övriga kommuner är Vansbro kommun en politisk styrd organisation som består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, förvaltningar och bolag.