Bolag och stiftelser

Ett kommunalt bolag är ett aktiebolag som arbetar inom olika områden som är till nytta för kommunens invånare. Vansbro kommun har ett helägt bolag, Vansbro Teknik AB. Dala Vatten och Avfall AB är ett delägt bolag som har hand om vatten och avfall i de fyra delägarkommunerna. Vi har också hand om en stiftelse som är ett allmännyttigt bostadsföretag.

Bolag

Vansbro Teknik AB

Vansbro Teknik AB äger kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Bolaget sköter även vattenförsörjning och avlopp samt behandlar och förvarar avfall.

Mer information om Vansbro Teknik AB på deras webbplats Länk till annan webbplats.

Dala Vatten och Avfall AB

Dala Vatten och Avfall AB har hand om drift, utveckling, samordning, administration och planering av vatten- och avloppsverksamheten.

Mer information om Dala Vatten och Avfall AB på deras webbplats Länk till annan webbplats.

Stiftelse

Stiftelsen Vansbrohem

Vansbrohem är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar lägenheter och lokaler. Som ett allmännyttigt bostadsföretag driver Vansbrohem sin verksamhet utan vinstintresse.

Mer om Stiftelsen Vansbrohem på deras webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 juli 2022