Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av olika rådgivande organ som fokuserar på olika ämnen eller frågor. De fattar inga egna beslut men har möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten.

Polsam är en politisk samverkansberedning mellan kommun och region.

Minnesanteckningar från Polsam 2022:

2022-02-11 , 169.6 kB.

2022-05-13 , 231.5 kB.

2022-09-23 , 154 kB.

2022-11-25 , 187.1 kB.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023