Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av olika rådgivande organ som fokuserar på olika ämnen eller frågor. De fattar inga egna beslut men har möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten.

Brottsförebyggande rådet är en myndighet som arbetar för minskad brottslighet och ökad trygghet i samhället. Genom Brå ska kommunen arbeta brottförebyggande genom lokala nätverk.

I Vansbro träffas Brå fyra gånger per år. Där följer de upp kommunens överenskommelse med polisen om vilka brottförebyggande åtgärder som ska göras.

Brottsförebyggande rådet i Vansbro består av följande medlemmar:

  • Kommunstyrelsens ordförande (ordförande i Brå)
  • Representant för oppositionen
  • Kommunchef
  • Kommunpolis
  • Förvaltningsområdeschef för utbildning, kultur och fritid
  • Chef för individ- och familjeomsorgen
  • Säkerhetssamordnare

Kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådet i Vansbro är ett organ för medborgardialog mellan pensionärsföreningar och kommunen. Här får pensionärsföreningarna möjlighet att diskutera och ge synpunkter i aktuella politiska frågor.

Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och har möten fyra gånger per år. Rådet består av representanter från de pensionärsföreningar och funktionsvariationsföreningar som finns i kommunen.

I rådet kan representanterna aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan till exempel ge förslag till lämpliga anpassningar av den service som berör äldre och funktionshindrades möjlighet till en god livskvalitet.

Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i rådet.

Polsam är en politisk samverkansberedning mellan kommun och region.

Minnesanteckningar från Polsam 2022:

2022-02-11 , 169.6 kB.

2022-05-13 , 231.5 kB.

2022-09-23 , 154 kB.

2022-11-25 , 187.1 kB.

Senast uppdaterad: 13 januari 2023