EU-val 2019

Logotyp för valet till Europaparlamentet 2019

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Om du behöver ett nytt röstkort går det att besöka receptionen i Medborgarhuset. Receptionen har möjlighet att skriva ut ett nytt röstkort till dig från dess att förtidsröstningen startat den 8 maj.

Du kan förtidsrösta i valet till Europaparlamentet. Du kan rösta i hela landet från den 8 maj fram till och med valdagen den 26 maj.

För att förtidsrösta behöver du ta med ditt röstkort och en id-handling. Saknar du id-handling går det bra om röstmottagarna kan intyga att du är du alternativt att du tar med dig någon som går i god för din identitet. Den personen måste då visa sin id-handling.

Du kan förtidsrösta i Vansbro kommun enligt följande schema:

Röstningslokaler och öppettider

Datum

Klockan

Lokal, ort

8 maj

15.00 - 18.00

Ja Järnas lokal, Dala-Järna

9 maj

15.00 - 18.00

Ja Järnas lokal, Dala-Järna

10 maj

15.00 - 18.00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

11 maj

11.00 - 14.00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

12 maj

11.00 - 14.00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

13 maj

15.00 - 18.00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

14 maj

15.00 - 18.00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

15 maj

15.00 - 18.00

Ja Järnas lokal, Dala-Järna

16 maj

15.00 - 18.00

Ja Järnas lokal, Dala-Järna

17 maj

15.00 - 18.00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

18 maj

11.00 - 14.00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

19 maj

11.00 - 14.00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

20 maj

15.00 - 18.00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

21 maj

15.00 - 18.00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

22 maj

15.00 - 18.00

Ja Järnas lokal, Dala-Järna

23 maj

15.00 - 18.00

Ja Järnas lokal, Dala-Järna

24 maj

15.00 - 18.00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

25 maj

10.00 - 16.00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

26 maj

Se öppettid för respektive vallokal

I kommunens samtliga vallokaler

På valdagen den 26 maj kan du rösta i din vallokal. Var du hittar din vallokal framgår av det röstkort du fått skickat till dig.

Du behöver vara beredd att visa id-handling när du röstar. Saknar du id-handling går det bra om röstmottagarna kan intyga att du är du alternativt att du tar med dig någon som går i god för din identitet. Den personen måste då visa sin id-handling.

I kommunen har vallokalerna öppet enligt följande:

Vallokaler och öppettider

Distrikt

Vallokal

Öppettider

Nås

Nederborgs skola

08.00 - 13.00 samt

16.00 - 21.00

Järna

Församlingshemmet

08.00 - 21.00

Vansbro

Pelarsalen, Medborgarhuset

08.00 - 21.00

Äppelbo

Gymnastikhallen, Berghedens skola

08.00 - 13.00 samt

16.00 - 21.00

Förtidsrösta på valdagen

Under valdagen kan du förtidsrösta i kommunens samtliga vallokaler under hela deras öppettid.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du kan rösta med bud av följande anledningar:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning
  • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för budröstning.

I receptionen i Medborgarhuset går det från dess att förtidsröstningen startat (8 maj) att hämta budröstningssatser som innehåller närmare instruktioner.

Vill du veta mer om att rösta med bud kan du kontakta kommunens växel på telefonnummer 0281-750 00.

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna så att du får möjlighet att rösta med ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Vill du veta mer om ambulerande röstmottagning kan du kontakta kommunens växel på telefonnummer 0281-750 00.

Senast uppdaterad: 9 maj 2019