Sammanträdesplan

Här hittar du sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och jävsnämnden. Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten. Övriga möten är stängda, men de protokollförs alltid.

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2022

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

25 januari

7 februari

15 februari


15 mars

28 mars

12 april


10 maj


7 juni

20 juni

28 juni


13 september

26 september

25 oktober

7 november

6 december

19 december

3 januari (2023)


24 januari (2023)

6 februari (2023)


Jävsnämndens sammanträden 2022

  • 3 februari
  • 10 mars
  • 21 april
  • 19 maj
  • 16 juni
  • 8 september
  • 20 oktober
  • 8 december
  • 2 februari (2023)


Senast uppdaterad: 13 april 2022