Pressmaterial

Här hittar du pressmeddelanden, information om kommunens grafiska profil och kontaktuppgifter till oss på kommunikationsenheten. Vi berättar gärna om vad vi arbetar med och hur vi gör det.

Vår kommunikationsenhet jobbar organisationsövergripande med att hjälpa och stötta förvaltningarna i olika kommunikationsfrågor, samt med att producera informationsmaterial.

Vi hjälper också gärna dig som är journalist med att förmedla kontakter och information.

Du kan också få hjälp att hitta rätt person via vår växel på telefon 0281-750 00.

Vår grafiska manual beskriver hur och när vår logotyp får och ska användas, våra typsnitt, färger och grafiska element. Målet är att skapa en stark, enhetlig och positiv bild av Vansbro kommun. På webbplatsen du nu besöker använder vi oss redan av grafiska element från den nya profilen.

Vansbro kommun finns representerad i sociala medier. De specifika målgrupperna kan skilja sig åt, men syftet är alltid detsamma; att öka tillgängligheten och dialogen mellan Vansbro kommun, Vansbroborna och andra intressenter.

Vi har följande officiella kanaler på sociala medier:

Känslig information

Lägg inte ut inte känslig information, till exempel personuppgifter eller känsliga frågor (sekretess), via våra sociala medier. Vi rekommenderar telefon eller brev för sådana ärenden.

Tänk på att inte lägga ut reklam på våra sidor, kränka någon och att lägga ut foton eller filmklipp på personer utan att de vet om det och tycker att det är okej. När det gäller barn under 15 år ska du fråga vårdnadshavaren innan. Om du hittar ett foto eller filmklipp på dig själv inom våra sociala medier som du vill att vi tar bort så hör du av dig till oss.

Vi raderar kränkande innehåll och tar bort och polisanmäler brottsligt material som till exempel hot eller hets mot folkgrupp, barnpornografi, uppvigling, olaga våldsskildring eller upphovsrättstvång. Om du upptäcker sådant innehåll kan du anmäla det till oss.

Diarieföring

Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024