Åke Johansson

Roll eller funktion

Programansvarig Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet

Telefon
Telefon 2
Telefon 3
E-post

ake.johansson@gy.vansbro.se

Besöksadress
Postadress
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.