Alexander Lindahl – Insatt AB

Roll/ Funktion

Dataskyddsombud

Telefon

0726-01 10 85

Telefon 2
Telefon 3
E-post

dataskyddsombud@vansbro.se

Besöksadress
Postadress
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.