Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning

Carina Gustafsson Torkar

Roll eller funktion

Administratör/handläggare

Telefon

0281-752 31

Telefon 2
Telefon 3
E-post

carina.gustafsson-torkar@vansbro.se

Besöksadress

Medborgarhuset, Norra Allégatan 30

Postadress

786 31 Vansbro

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.