Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning

Christin Löfstrand

Roll/ Funktion

Rektor Vansbro Utbildningscenter

Telefon

0281-754 60

Telefon 2
Telefon 3
E-post

christin.lofstrand@vansbro.se

Besöksadress
Postadress
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.