Emma Stornils

Roll/ Funktion

Fastighet och telefoniadministratör

Telefon

0281-752 30

E-post

emma.stornils@vansbro.se

Besöksadress
Postadress
Övrigt

Vid frågor gällande bokning av lokaler i Medborgarhuset kan växeln kontaktas på 0281-750 00.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.