Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Emma Stornils

Roll/ Funktion

Fastighet och telefoniadministratör

Telefon

0281-752 30

E-post

emma.stornils@vansbro.se

Besöksadress
Postadress
Övrigt

Vid frågor gällande bokning av lokaler i Medborgarhuset kan växeln kontaktas på 0281-750 00.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.