Gunilla Lundgren Jansson

Roll eller funktion

Utbildare, Komvux som särskild utbildning

Telefon

0281-754 65

Telefon 2
Telefon 3
E-post

gunilla.lundgren-jansson@lc.vansbro.se

Besöksadress
Postadress
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.