Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning

Inger Magnusson (S)

Roll eller funktion

Valnämndens vice ordförande

Telefon

070-609 66 04

Telefon 2
Telefon 3
E-post
Besöksadress
Postadress
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.