Johanna Astrén

Roll eller funktion

Biblioteks- och kulturchef

Telefon

0281-750 51

Telefon 2
Telefon 3
E-post

johanna.astren@vansbro.se

Besöksadress

Biblioteket, Medborgarhuset Vansbro

Postadress

Norra Allégatan 30

78631 Vansbro

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.