Magnus Lindberg

Roll eller funktion

Skorstensfejarmästare

Telefon

0281-752 32

Telefon 2
Telefon 3
E-post

magnus.lindberg@vansbro.se

Besöksadress

Brandstationen, Fabriksvägen 11

Postadress

786 31 Vansbro

Övrigt

Telefontider:
Måndag-fredag klockan 7-7.30 samt 15-16Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.