Maria Zakrisson

Roll eller funktion

Personligt ombud

Telefon

0250-265 59

Telefon 2

070-618 04 67

Telefon 3
E-post

maria.zakrisson@mora.se

Besöksadress

Dalagatan 4

Postadress

792 80 Mora

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.