Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning

Marie Morén

Roll eller funktion

Programansvarig Vård och omsorgsprogrammet

Telefon

073-534 13 96

Telefon 2
Telefon 3
E-post

marie.moren@gy.vansbro.se

Besöksadress
Postadress
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.