Simon Bäck

Roll/ Funktion

Digitaliseringsledare

Telefon

0281-750 23

Besöksadress

Medborgarhuset, Norra Allégatan 30

Postadress

786 31 Vansbro

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.