Vi behöver dig som vikarie i Vansbro kommun

På grund av situationen med corona-viruset behöver vi samla alla tillgängliga resurser. Har du erfarenhet inom vård och omsorg, personlig assistans, hemtjänst eller annan samhällsviktig verksamhet? Tveka inte att höra av dig till oss!

Anmäl ditt intresse till Vansbro kommun genom att fylla i formuläret nedan.

* Obligatoriska uppgifter som vi behöver i din intresseanmälan
Intresserad att jobba inom:  * (obligatorisk)
Intresserad att jobba inom:

Ange ett eller flera alternativ

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, e-postadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna handlägga ärenden om vikarieanskaffning under pågående Corona-pandemi.

Vansbro kommun har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. Vi kommer därför att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning.

Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i tre månader för att därefter gallras.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med personalsekreterare och administrativ personal inom de verksamheter som söker vikarier Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Dina personuppgifter och övriga uppgifter om dig som samlas in inom behandlingen skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att ingen obehörig får ta del av uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefonnummer 0281 – 75 000 alternativ e-postadressen vansbro.kommun@vansbro.se. Du når vårt dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@vansbro.se alternativt telefonnummer 0281 – 750 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Senast uppdaterad: 8 april 2020