Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Mark

Näringslivsfunktionen kan hjälpa dig och ditt företag att hitta lämplig mark och förmedla kontakt med markägare om du vill bygga för din verksamhet.

Vi finns också med som lots i kontakten med andra myndigheter och hjälper dig med bygglov och andra tillstånd.

En del ledig mark finns listad hos Objektvision. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 24 april 2023