Fakta om Vansbros näringsliv

Vansbro kommun har ett strategiskt läge i Västerdalarna, en attraktiv region att besöka. Med ett brett näringsliv inom industri, handel, tjänster och tillverkning erbjuds många möjligheter till affärer.

Bild

Foto: Rickard Frantzén.


I Vansbro finns idag cirka 780 aktiva företag inom en mängd olika branscher. Näringslivet i Vansbro präglas av tillverkande industri, service och handel, inte minst e-handel. Bland företagen går tradition och förnyelse hand i hand.

I Vansbro finns en stark företagstradition, en speciell Vansbroanda. Alla drar åt samma håll och vill att Vansbro ska utvecklas i samverkan. Det finns starka nätverk och företag inom många olika branscher, vilket minskar sårbarheten. Vårt företagsklimat har de senaste åren alltid rankats högt i Svenskt Näringslivs årliga företagsranking Länk till annan webbplats..

Våra företags största enskilda utmaning är faktiskt att hitta arbetskraft, något vi på Näringslivsfunktionen jobbar hårt för att hjälpa till med.

Industrisektorn är Vansbros största bransch sett till antalet företag, tätt följt av handel och service.

Tillverkningsindustrin: Här hittar vi många företag inom metallindustrin och tillverkning av trävaror, liksom livsmedelstillverkning. De flesta företagen är små och medelstora till antalet anställda. Många av företagen är underleverantörer till större företag både i Sverige och i hela världen.

Tjänsteföretag: Tjänstesektorn är på stark uppgång. Här hittar vi många mindre företag med inriktning på stödjande funktioner till det övriga näringslivet.

Handeln: I Vansbro är vi duktiga på handel, inte minst e-handel.

Byggverksamhet: Även byggbranschen går bra, mycket tack vare Rot-avdragen. Många byggföretag jobbar över hela regionen.

Utan inbördes ordning:

Bobe Plastindustri AB 

Edvin Larssons Mekaniska AB

Region Dalarna

Lyko AB

Orkla Foods Sverige AB

Monark Exercise AB

Munters Bygg AB

Sveden Trä AB

Vansbro kommun

Snabbfakta om näringslivet

Antal aktiva företag: Cirka 780 stycken, varav 291 aktiebolag, 17 handelsbolag och cirka 470 enskilda firmor.

Aktiebolagens sammanlagda omsättning: 2,8 miljarder kronor (2017), en ökning med 1 miljard kronor sedan 2013.

De största privata arbetsgivarna: Lyko (cirka 350 anställda), Orkla Foods Sverige (cirka 180 anställda) och Sveden Trä (cirka 125 anställda).

Antal anställda i aktiebolag i den privata sektorn: 1 188 personer (2017), en ökning med 201 personer sedan 2013.

Antal anställda vid Vansbro kommun: Strax under 700 (2017).

Senast uppdaterad: 5 juli 2023