Nätverk och projekt

Här kan du läsa mer om de nätverk och projekt som vi på Näringslivsenheten är inblandade i för tillfället.

Nätverk

Bild

Tillsammans med Företagarna Vansbro Länk till annan webbplats. arrangerar vi på Näringslivsenheten frukostmöten för företagare. Konceptet är lika enkelt som genialt; ett lokalt företag dukar upp en anspråkslös frukostbuffé och välkomnar andra företagare i kommunen till sin verksamhet.

Det företag som arrangerar frukostmötet får möjlighet att presentera sitt företag, ibland i kombination med en rundvandring i lokalerna, samtidigt som vi alla äter frukost tillsammans och nätverkar. Syftet är att få upp ögonen för varandra, att knyta kontakter och hitta samverkansmöjligheter.

Följ oss på Facebook Länk till annan webbplats. för att inte missa något.

Projekt

Digital och fysisk verksamhetsutveckling för dig som är företagare inom handeln samt fastighetsägare med kommersiella lokaler.

Vill du som företagare utveckla din verksamhet med onlineförsäljning och inspireras till nya affärs- och butikskoncept?

Projektet erbjuder:

 • Omvärldsbevakning
 • Rådgivningar
 • Butikskoncept
 • Hållbarbarhetsaspekter
 • Extra allt

Läs mer om Hållbar handelsutveckling i staden 2.0 på Filipstads kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Om projektet

Projektet vänder sig till små och medelstora företag i kommunerna:

 • Filipstad
 • Forshaga
 • Karlstad
 • Kristinehamn
 • Sandviken
 • Säffle
 • Torsby
 • Vansbro

Utöver de åtta kommunerna så finansieras projektet av EUs regionala utvecklingsfond och Region Värmland.

EU och Region Värmland logotyper

Vansbro kommuns syfte med projektet är att stärka det befintliga näringslivet, bidra till nyetableringar av företag och tillhandahålla god service till alla våra företag, små som medelstora.

Detta gör vi genom att skapa goda förutsättningar för ett breddat företagande där unga, utlandsfödda och kvinnor är viktiga målgrupper. Expansion av företag kopplade till e-handel och turism ser vi som intressanta möjligheter för att skapa branschbredd.

Vi vill marknadsföra orten som helhet och kunna locka arbetskraft, gärna med högre utbildning såsom ingenjörer, tandläkare, doktorer, annan vårdpersonal och lärare. Planer för bostadsbyggande och nyexploatering av mark för industri- och lagerfastigheter är viktiga ingredienser för att detta ska bli möjligt. Alla som vill ska vara välkomna att starta företag, arbeta, bo och leva i Vansbro kommun.

Samverkan är en viktig hållbarhetsfaktor och här kommer vi att arbeta mycket med befintliga lokala och regionala aktörer för att ytterligare göra vårt företagsklimat präglat av engagemang, effektivitet och attraktivitet.

Logotyp med finansiering från Tillväxtverket

Kommunerna Vansbro, Malung-Sälen, Rättvik, Falun och Borlänge ska tillsammans förbättra sitt företagsklimat genom att utveckla sin myndighetsutövning gentemot företag och göra den mer främjande/rådgivande.

Projektets syfte

Att genom främjande myndighetsutövning (mer rådgivning, minskad administration, ökad transparens och tydlighet) hjälpa företagaren att göra rätt. Enligt en stor studie inom OECD är detta det mest effektiva sättet för att få en god regelefterlevnad, i kombination med att det ger fördelar för företagen.

Fakta om projektet

Projektägare: Vansbro kommun

Deltagande kommuner: Rättvik, Falun, Borlänge och Malung-Sälen

Finansiering: Total omsättning 900 000 kronor, varav 200 000 kronor kommer från kommunerna och 700 000 kronor kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 2014-2020 (Lokalt ledd utveckling- Dalälvarnas utvecklingsområde)

Projektperiod: Januari 2018-juni 2019

Mål (i urval):

 • De landsbygdsentreprenörer som djupintervjuas ska ge bättre genomsnittsbetyg i slutet än i början av projektet
 • Företagsklimatet i Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät ska ha förbättrats i samtliga kommuner gällande minst två av följande faktorer:
 1. Tvekan att lämna klagomål till kommunen
 2. Tjänstemäns attityder till företagande
 3. Kommunens service till företagen
 4. Tillämpning av lagar och regler
 • Betyget i SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning ska ha förbättrats för de områden där kommunen har förändrat sina processer som en följd av projektet
 • Att arbetssättet blir så tydligt att det kan implementeras i fler kommuner
 • Att ungdomar och nysvenskar upplever att det blir lättare/enklare att genomföra de idéer/projekt som de brinner för

Aktiviteter (i urval):

 • Intervjuer med entreprenörer och myndighetsutövare
 • Inspirations- och planeringsdagar för myndighetsutövare med gästföreläsare från exempelvis Skatteverket (som gjort liknande förändringar i sitt arbetssätt)
 • Utveckling av nya främjande arbetsmetoder och rutiner i de deltagande kommunerna
 • Coachning i vardagen för de kommunala chefer och medarbetare som ska införa arbetssättet
 • Mätning av effekter
 • Upprätta plan för fortsatt utveckling efter projektets slut

Bland de ”verktyg” och förebilder som ska användas i projektet finns Förvaltningslagen paragraf 4 och paragraf 7, Språklagen paragraf 11, arbetsmodeller för främjande myndighetsutövning, regeringens målsättning för regelförenkling, OECD:s rapport ”Best practice principles for regulatory policy” och Skatteverkets arbete med bemötande och dialog med fokus på ”att företagaren vill göra rätt”.

Hur myndigheter bemöter företagare är avgörande för ett gott företagsklimat, något som hör samman med sysselsättning och nya företag på landsbygden samt utveckling av områdets attraktivitet och konkurrenskraft.

Målgrupper i projektet:

 • Myndighetsutövare i kommunerna med företagskontakt (till exempel tjänstepersoner på miljö- och stadsbyggnadskontor)
 • Företagare som är berörda av kommunal myndighetsutövning (till exempel tillstånd och tillsyn)
 • Evenemangsarrangörer (eldsjälar, föreningar och ungdomar som arrangerar evenemang)

För mer information, kontakta projektledare Ola Granholm, e-post: ola@framvaxt.se, telefon: 070-33 90 114

EU-flagga
Leaderlogga
Senast uppdaterad: 21 januari 2020