Starta enskild verksamhet/friskola

Är du intresserad av att starta en fristående skola i vår kommun? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Skolinspektionen. Det är även dit du ska vända dig om du har frågor kring hur man startar en fristående skola, och vilka regler som gäller.

Bild

När Skolinspektionen får in en ansökan om att starta ny eller utöka en fristående skola får vi som kommun alltid möjlighet att yttra oss. Om ansökan gäller en gymnasieskola får även närliggande kommuner möjlighet att yttra sig.

Senast uppdaterad: 19 februari 2019