Bygga, hantering av brandfarlig vara och ventilationskontroller

Här hittar du information om bygglov, vad som gäller kring skyltning, affischer, ventilationskontroller samt brandskyddsdokumentation.

Om du ska bygga nytt, ändra eller riva en byggnad behöver du oftast ett tillstånd. Via länken kan du läsa mer om hur du ansöker om lov eller gör en anmälan.

Allt om bygglov

Om du ska hantera större mängder brandfarlig vara behöver du tillstånd. Det gäller också hantering, överföring och import av explosiva varor. Det är Norra Dalarnas Brandkår, Brand, som ansvarar för tillstånden. Det är också Brand som ansvarar för obligatoriska brandskyddskontroller.

Vidare till Brand Länk till annan webbplats.

Om du ska förvara dieselbrännolja, eldnings- eller spillolja över en viss mängd, eller om du ska hantera brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde är det bra att kontakta miljökontoret för att få veta vad som gäller. Det gäller både privatpersoner och företag.

Ring 0281-750 00 eller skicka e-post till miljokontoret@vansbro.se

Om du ska sätta upp, flytta eller ändra på en skylt, en ljusanordning eller ett budskap på en byggnad behöver du i de allra flesta fall ansöka om bygglov. Här kan du läsa mer om bygglov.

Då krävs bygglov
Inom område med detaljplan krävs bygglov för skyltar. Bygglovet gäller själva skyltanordningen, inte budskapet i sig. Om du bara ändrar texten på en skylt som du tidigare har fått bygglov för, så behöver du inte ansöka om ett nytt lov.

Om du äger exempelvis ett affärshus eller någon annan fastighet där flera verksamheter samsas, kan du söka bygglov för en skyltställning, ljuslåda eller skyltmatris. När du har fått bygglov kan du sedan byta själva skyltarna i ställningen/matrisen, allt eftersom hyresgästerna eller skyltbehovet förändras.

Om du själv hyr in din verksamhet i ett affärshus; kolla med din hyresvärd vad som gäller!

Då krävs inte bygglov
Dekaler eller annan grafik i skyltfönster eller på markiser räknas inte som skyltar i plan- och bygglagen. Samma sak gäller aviseringsskyltar i vindfång eller nischer vid entréer.

Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för skyltar, men ibland krävs det istället tillstånd från Länsstyrelsen. Kolla alltid upp vad som gäller innan du sätter upp din skylt, även om det är på din egen mark.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är funktionskontroller av ventilationssystem i byggnader som plan- och bygglagen, samt plan- och byggförordningen säger ska göras. Kontrollen ska göras av en certifierad funktionskontrollant. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att kontrollen blir gjord. När ventilationssystemet kontrolleras så görs det enligt de byggregler som gällde då fastigheten eller ventilationssystemet fick bygglov.

OVK-besiktningen gäller alla byggnader, utom en- och tvåbostadshus, och ska genomföras återkommande.

Kontrollerna görs för att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska och för att säkerställa ett bra inomhusklimat. Om funktionskontrollanten hittar allvarliga fel kan systemet underkännas. Det är då upp till fastighetsägaren att laga felen inom en bestämd tid.

Besiktningen ska protokollföras, redovisas och undertecknas. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till fastighetsägare och ett exemplar ska skickas till plan- och bygglovsenheten.

Senast uppdaterad: 5 juni 2019