Djurhållning och lantbruk

Här finns information för dig som har lantbruk eller djurhållning i Vansbro kommun. Det kan finnas flera olika områden som berör din verksamhet.

Nyfikna kalvar på grönbete.

Det är miljökontoret som ansvarar för att göra kontroller hos lantbruken i kommunen, enligt lagen som heter Miljöbalken. Saker som lagring och spridning av gödsel, användning av bekämpningsmedel, kemikalier, transporter och djurhållning påverkar miljön, och större lantbruk måste därför söka tillstånd eller göra en anmälan innan de drar igång.

Har du andra djur än sällskapsdjur? Om du bor där det finns en detaljplan behöver du i så fall söka tillstånd. Det gäller för att få ha kor, häst, get, får och svin, samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Varför det krävs tillstånd? För att djuren ibland kan störa grannarna. Det är miljökontoret som ger tillstånd.

Du som jobbar med att ha sällskapsdjur, hästar eller pälsdjur, eller av annan anledning har många sådana djur, måste söka tillstånd enligt djurskyddslagen. Din ansökan lämnas till Länsstyrelsen i Dalarnas län, som ansvarar för djurskyddstillsyn och allt som har med djurhållning att göra.

Tillstånd för sällskapsdjur Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 14 april 2020