Torghandel

Är du intresserad av att sälja varor utomhus?

I Vansbro kommun kan du ansöka om tillstånd för torghandel på följande platser:

 • Kroons torg i Vansbro
 • Längs gågatan i Vansbro
 • På kommunens del av torget i Dala-Järna.

Vad gäller

 • Försäljning får endast ske under avtalad tid och tillståndet är personligt. Samma person kan få flera försäljningstillstånd‒ om det finns plats.
 • Platserna delas ut till försäljarna i den ordning de kommer till försäljningsplatsen. Dyker du inte upp på bokad tid kan din plats gå till någon annan.
 • Som säljare måste du på ett väl synligt sätt upplysa köparna om vem du är, din adress och ditt telefonnummer.
 • Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på torghandel.
 • Om du säljer livsmedel på torghandel måste livsmedelslagstiftningen följas.
 • Varor och redskap får inte stå i vägen för trafik.
 • Senast 30 minuter efter försäljningstidens slut är du ansvarig för att ha städat upp efter dig på platsen.
 • Taxan för torghandel hittar du här. , 272.9 kB.

För att hyra torg fyll i nedanstående formulär

Välj ett av nedanstående som ska hyras * (obligatorisk)
Välj ett av nedanstående som ska hyras
Fyll i antal kvadratmeter du vill hyra
Med eller utan el? * (obligatorisk)
Med eller utan el?Fyll i företagsnamn om du har registrerat företag annars ditt för och efternamn

Fyll i ditt organisationsnummer eller personnummer
Fakturaadress
Exempel: Storgatan 12, 786 31 Vansbro
FakturaadressKontaktuppgifter
Person som man hänvisar till för upplysningar
Kontaktuppgifter
Önskad dag och starttid för hyra * (obligatorisk)
Önskar du flera datum, fyll i flera formulär.
Önskad dag och starttid för hyra
Önskad sluttid för hyra * (obligatorisk)
Fyll i samma dag som ovan men vilken tid du vill avsluta för dagen.
Önskad sluttid för hyra
Senast uppdaterad: 29 april 2024