Torghandel

Är du intresserad av att sälja varor utomhus?

I Vansbro kommun kan du ansöka om tillstånd för torghandel på följande platser:

 • Kroons torg i Vansbro
 • Längs gågatan i Vansbro
 • På kommunens del av torget i Dala-Järna.

Vad gäller?

 • Försäljning får endast ske under avtalad tid och tillståndet är personligt. Samma person kan få flera försäljningstillstånd‒ om det finns plats.
 • Platserna delas ut till försäljarna i den ordning de kommer till försäljningsplatsen. Dyker du inte upp på bokad tid kan din plats gå till någon annan.
 • Som säljare måste du på ett väl synligt sätt upplysa köparna om vem du är, din adress och ditt telefonnummer.
 • Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på torghandel.
 • Om du säljer livsmedel på torghandel måste livsmedelslagstiftningen följas.
 • Varor och redskap får inte stå i vägen för trafik.
 • Senast 30 minuter efter försäljningstidens slut är du ansvarig för att ha städat upp efter dig på platsen.
 • Taxan för torghandel hittar du här. , 278 kB.
Senast uppdaterad: 26 maj 2021