Upphandling

Alla kommuner måste följa Lagen om offentlig upphandling, LOU, och göra offentliga upphandlingar kring varor och tjänster. Genom LOU främjas konkurrens och korruption motverkas.