Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning

Upphandling

Alla kommuner måste följa Lagen om offentlig upphandling, LOU, och göra offentliga upphandlingar kring varor och tjänster. Genom LOU främjas konkurrens och korruption motverkas.