Bli leverantör till Vansbro kommun

Vi vill förbättra möjligheterna för såväl stora som små företag att delta i våra upphandlingar. För att öka konkurrensen och underlätta för små och medelstora leverantörer att delta, ska upphandlingar i möjligaste mån anpassas så att fler kan lämna anbud.

För att kunna bli leverantör till kommunen måste du som leverantör delta i någon av våra offentliga upphandlingar. Under rubrikerna Planerade upphandlingar och Pågående upphandlingar kan du se aktuella projekt.

Senast uppdaterad: 7 maj 2024