Inköp, regler och policy

Vår upphandlare har ett samordningsansvar för upphandling av varor och tjänster, med syfte att nå rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

Upphandlarens ansvar är att besluta om vilka avtalsområden som är lämpliga för ramavtal, att upphandling genomförs och att ramavtal tecknas inom beslutade områden.

Respektive verksamhetsområde i Vansbro kommun ansvarar för sina egna inköp från ramavtal (avrop), direktupphandlingar och att ställa krav i objektupphandlingar.

Senast uppdaterad: 7 maj 2024