Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Google Translate

To translate this website, please use Google Translate.

Google Translate is an automatic translation service. Vansbro kommun does not take responsibility for the accuracy of the translation.