Akut hjälp eller stöd

Här hittar du information om vart du kan vända dig när du eller någon annan är i behov av akut hjälp eller stöd.

Akut sjukdom eller skada

Ring 112 om du eller någon annan är i akut behov av hjälp.

Information om allvarliga olyckor och kriser - 113 13

Du kan ringa till informationsnumret 113 13 för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser, som större trafikolyckor, influensaepidemier, större stormar eller bränder. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Ring 113 13

Polisen

Till Polisen vänder du dig dygnet runt i alla ärenden, förutom vid akuta larm.
Ring 114 14

Sjukvårdsupplysningen - 1177

Ring sjukvårdsupplysningen dygnet runt för råd om vård. Du får svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver komma till sjuksköterska eller läkare.

Ring 1177

Giftinformation

På giftinformation får du svar på frågor om akuta förgiftningar och råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud.

Vid förgiftning ring 112 dygnet runt

I mindre brådskande fall ring 08-331 231

Hjälpnummer till olika organisationer och instanser

Självmordslinjen (MIND)

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du kan ringa, mejla eller chatta alla dagar mellan klockan 06:00-24:00.

Ring 90101 alla dagar klockan 06:00-24:00

Självmordslinjens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alkohollinjen

För dig som funderar över dina alkoholvanor.
Ring 020-844 448

Brottsofferjouren

Kostnadsfritt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig.
Ring 116 006

Brottsofferjourens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevnades stöd (Spes)

Spes finns för dig som förlorat en närstående i suicid. Förbundet har en telefonjour för alla som har närstående som tagit sitt liv.

Ring 08-34 58 73 alla dagar klockan 19:00-22:00.

Spes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bris

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att prata med en kurator om det
du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med.

Ring 116 111 alla dagar klockan 14:00-21:00

Bris webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bris - vuxentelefon

Bris tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn. Du kan vara anonym och samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal.

Bris vuxentelefon: 077‑150 50 50
Stödlinje för idrottsledare 077‑440 00 42

Öppet vardagar klockan 09:00-12:00.

Bris webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föräldralinjen (MIND)

Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet. Den som ringer kan vara anonym.

Ring 020‑85 20 00 vardagar klockan 10:00-15:00 samt på torsdagar klockan 19:00-21:00.

Föräldralinjens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande kompis (barn och unga upp till 25 år)

Du som är under 25 år kan chatta med Ungdomsförbundets Jourhavande
kompis. Jourhavande kompis finns här för att du som känner att du behöver
någon att prata med ska kunna göra just det, du kan chatta Länk till annan webbplats. med dem.

Öppettider chatten: vardagar klockan 18:00-22:00 och helger klockan 14:00-18:00.

Jourhavande kompis webbplats Länk till annan webbplats.

Jourhavande medmänniska

Jourhavande medmänniska är en telefonjour i Stockholm. Ibland behöver man dela sina upplevelser, sina tankar och känslor med någon som lyssnar.

Ring 08-702 16 80 alla dagar mellan klockan 21:00-06:00.

Jourhavande medmänniskas webbplats Länk till annan webbplats.

Jourhavande präst

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata
med. På Svenska kyrkas hemsida finns en chatt Länk till annan webbplats. som är bemannad av en präst måndagar och torsdagar klockan 20:00-24:00.

Ring 112 och fråga efter jourhavande präst alla dagar mellan klockan 21:00‑06:00

Svenska kyrkans webbplats Länk till annan webbplats.

Tjejjouren

Till tjejjour.se kan alla som definierar sig som tjej hitta bra information och komma i kontakt med en tjejjour, stöd ges via chatt, mejl eller telefon.

Tjejjourens webbplats Länk till annan webbplats.

Undomsmottagningen (Umo)

Din ungdomsmottagning på nätet

Umo:s webbplats Länk till annan webbplats.

Äldrelinjen (MIND)

Äldrelinjen riktar sig till dig som är över 65 år, som mår psykiskt dåligt eller som bara behöver någon att prata med.
Ring 020-22 22 33 vardagar mellan klockan 10:00 och 15:00.

Äldrelinjens webbplats Länk till annan webbplats.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Ring 020-50 50 50 gratis dygnet runt.

Kvinnorfridslinjens webbplats Länk till annan webbplats.

Kvinnojouren Marie i Vansbro

Ring 070-663 5379
Mejla kvinnojouren@live.se

Nationella mansjouren

Nationella mansjouren är belägen i Stockholm, men ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet via telefon. Hit kan du vända dig med alla slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem, samt problem med aggressioner och våld.

Ring 08-30 30 20

Vid besvär

Besök 1177.se för att få råd om vård och hjälp att bedöma om du kan lindra dina symtom
själv eller om du behöver söka vård.

Ring 1177. Sjuksköterskan som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när det behövs. Öppet dygnet runt.

Använd appen Min vård. Vårdpersonalen tar hand om de vanligaste hälsoproblemen.
De hänvisar och remitterar vid behov vidare till annan specialistvård. Du kan till exempel
få bedömning, rådgivning och psykologisk behandling gällande nedstämdhet, depression,
stressrelaterad ohälsa, oro, ångest eller sömnsvårigheter. Öppet dagtid vardagar, samt
vissa kvällar och helger.

Kontakta din vårdcentral. Vårdpersonalen tar hand om de vanligaste hälsoproblemen.
De hänvisar och remitterar vid behov vidare till annan specialistvård.

Vansbro vårdcentral har telefon 0281-498100. Om ditt besvär rör ditt psykiska mående, välj knappval psykiskt mående för en första bedömning. Öppet dagtid vardagar.

Vid akuta sjukdomsfall

Ring 1177 eller din vårdcentral om du blir akut sjuk. Sjuksköterskan ger dig råd och
vägleder dig till rätt mottagning.

Vid nödsituation eller allvarlig skada

Befinner du dig i en akut nödsituation? Ring 112.

Vid akut psykisk ohälsa, ring akutpsykiatriska mottagningen i Säter.
Telefon 0225-494 400, öppet dygnet runt.

Barn och ungdomspsykiatrin

Du kommer till öppenvårdsmottagningen genom att själv ta kontakt eller via remiss. Du kan också ringa för att få råd och stöd.

Telefon: 0250-493 680, öppet vardagar dagtid.
Om läget är akut, ring 023-492 070, öppet kvällar, nätter och helger.

Barn i sorg

Stödgruppsverksamhet för barn i sorg och dödsfall i familjen. Stödet ges i samverkan med
svenska kyrkan, rädda barnen och sjukhuskyrkan. Anmälan sker via kuratorsenheten.
E-post: barnisorg@regiondalarna.se

Kuratorsenheten

Finns till för dig om du vårdas på sjukhus eller en specialistmottagning och behöver någon
att prata med.
Telefon: 0250-493026

Specialistpsykiatrin

Vid psykisk ohälsa vänder du dig i första hand till din vårdcentral. Vid allvarligare symtom kan du söka direkt till specialistpsykiatrin.

  • Psykiatriskt mottagningsteam i Malung, telefon: 0280-498270
  • Egenvårdsbegäran via 1177.se lämnas via psykiatriskt läkarteam i Mora
  • Vid riskbruk och beroendeproblematik sker samverkan mellan psykiatrin, vårdcentral,
    individ och familjeomsorg

Ungdomsmottagningen i Vansbro

Ungdomsmottagningen är till för ungdomar upp till 26 år. Här kan du testa dig mot könssjukdomar, göra graviditetstest och få rådgivning om preventivmedel. Du kan också få prata med någon om du mår dåligt.

Alla som jobbar på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt och det kostar inget.
Telefon: 072-083 80 25.

Ungdomsmottagningen online

Du som är mellan 13-25 år kan ladda hem appen Ung i Dalarna och prata med personal på ungdomsmottagningen via videosamtal. Du kan få hjälp och stöd med frågor om kroppen, psykisk hälsa, sex, relationer och mycket annat. Alla som jobbar på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt och det kostar inget.

Kris och traumamottagningen

För flyktingar och asylsökande i Borlänge, telefon: 0243-497 071.


Socialjouren ger akut stöd efter kontorstid, dygnet runt, året runt till dig som befinner dig i en utsatt situation. Det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, eller om ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Ring 0281-750 00 (kommunens växel) mellan klockan 08:00-16:00

Ring 112 efter klockan 16:00 samt helger om det är akut.

Kommunala stödfunktioner

Familjerådgivning

Familjerådgivningen finns till för människor i alla skeden i livet och oavsett hur familjen ser ut. Du kan till exempel få hjälp om ni har svårt att prata i relationen, funderar på att separeraeller om känslorna för varandra har svalnat. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym om du vill.

Tidsbokning sker via telefon. Lämna ett telefonmeddelande, så ringer vi upp så snart vi har möjlighet.
Telefon: 0247-151 88.

Elevhälsan

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande. I vår elevhälsa ingår kurator,
skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog samt personal med specialpedagogisk kompetens.
Skolsköterska, kurator och specialpedagog finns att kontakta på respektive skola.

Skadligt bruk och beroende

Har du frågor och funderingar runt ditt eget eller en närståendes beroendeproblem kan du vända dig till oss för råd och stöd. Vi kan erbjuda stödinsatser och olika former av behandlingar.

Telefon: 0281-75080
Besöksadress: Järnvägsgatan 27, Vansbro

Du kan även söka stöd via individ- och familjeomsorgen.

Telefon: 0281-750 00
E-post: socialkontor@vansbro.se
Besöksadress: Medborgarhuset, Norra Allégatan 30, Vansbro

Psykisk funktionsvariation

Att ha en funktionsvariation på grund av en psykiatrisk diagnos kan innebära att man har svårt att få vardagen att fungera. Det finns olika former av hjälp du kan ansöka om för att stärka dina möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv. Stöd som finns att söka är bland annat boendestöd i hemmet och kontaktperson.

Biståndshandläggare, telefon: 0281-751 11
E-post: bistandshandlaggare@vansbro.se
Besöksadress: Medborgarhuset, Norra Allégatan 30, Vansbro

Budget- och skuldrådgivning

Behöver du stöd för att hitta lösningar på dina ekonomiska problem kan du få kostnadsfri hjälp hos budget- och skuldrådgivningen. Vi har tystnadsplikt.

E-post: konsument@vansbro.se
Telefon: 0281-750 48

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Om du har svårt att försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd via Individ- och familjeomsorgen. Vilken hjälp du kan få beror på din och familjens ekonomi
och situation.

E-post: socialkontor@vansbro.se
Telefon: 0281-750 00
Besöksadress: Medborgarhuset, Norra Allégatan 30, Vansbro.

Arbetslöshet

Om du är långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller av andra anledningar har svårt att komma ut på arbetsmarknaden kan du få hjälp. Vansbro kommun samarbetar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gällande arbetsmarknadsinsatser. Målet är att alla ska få förutsättningar att kunna försörja sig själva.

Coach Aktivitetscentrum
E-post: endorrin@vansbro.se
Telefon:

Hjälp för ungdomar att komma ut i arbete eller studier

Du som är mellan 16 och 20 år och som varken arbetar eller studerar kan få hjälp av det kommunala aktivitetsstödet. Några av de aktiviteter som erbjuds är enskild coachning,
gruppaktiviteter och praktik.
Telefon: 0281-75331

Anhörigstöd och avlastning

Du som hjälper eller känner oro för någon i din närhet räknas som anhörig och kan få stöd, råd och avlastning genom kommunens anhörigstöd.

Anhörigsamordnare, telefon: 0281-75248.

Kontaktuppgifter till övriga stödfunktioner

Diakonin Vansbro kommun

Diakonen stödjer människor praktiskt i olika svåra situationer.
Telefon: 0281-757 11 eller 0281-75715

Terrafem

For women who are victims of violence and/or threats. You can get help in 40 different
languages. Phone number: 020-52 10 10

När en olycka eller katastrof berör många människor kan en krisgrupp kallas in, den så kallade Posom-gruppen. Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom Vansbro kommuns geografiska område ska psykiskt och socialt omhändertagande säkerställas. För att klara insatserna finns en så kallad Posom-grupp i beredskap. Ansvaret för Posom ligger inom kommunen och samverkan sker mellan räddningstjänsten, polisen, landstinget, svenska kyrkan, skolan, socialtjänsten samt frivilligorganisationer.

Senast uppdaterad: 19 juni 2024