Information

Här hittar du information om vart du kan vända dig när du eller någon annan är i behov av akut hjälp eller stöd.

Ring 112 om du eller någon annan är i akut behov av hjälp.

Du kan ringa till informationsnumret 113 13 för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Ring 113 13

Webbsida - Information vid olyckor och kriser Länk till annan webbplats.

Till Polisen vänder du dig dygnet runt i alla ärenden, förutom vid akuta larm.
Ring 114 14 

Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Ring sjukvårdsupplysningen dygnet runt för råd om vård. Du får svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver komma till sjuksköterska eller läkare.

Ring 1177

Sjukvårdsupplysningens webbplats Länk till annan webbplats.

På giftinformation får du svar på frågor om akuta förgiftningar och råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud.

Vid förgiftning ring 112 dygnet runt

I mindre brådskande fall ring 08-331 231

Giftinformations webbplats Länk till annan webbplats.

När en olycka eller katastrof berör många människor kan en krisgrupp kallas in, den så kallade Posom-gruppen. Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom Vansbro kommuns geografiska område ska psykiskt och socialt omhändertagande säkerställas. För att klara insatserna finns en så kallad Posom-grupp i beredskap. Ansvaret för Posom ligger inom kommunen och samverkan sker mellan räddningstjänsten, polisen, landstinget, svenska kyrkan, skolan, socialtjänsten samt frivilligorganisationer.

Socialjouren ger akut stöd efter kontorstid, dygnet runt, året runt till dig som befinner dig i en utsatt situation. Det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, eller om ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Ring 0281-750 45 (individ- och familjeomsorgens reception) mellan klockan 08.00-16.00

Ring 112 mellan klockan (efter klockan 16:00 samt helger).

Bris

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att prata med en kurator om det
du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med.

Ring 116 111 alla dagar klockan 14.00-21.00

Bris webbplats Länk till annan webbplats.

Barnens rätt i samhället (Bris) -stöd för vuxna om barn

Bris tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn. Du kan vara anonym och samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal.

Bris vuxentelefon: 077‑150 50 50

Stödlinje för idrottsledare 077‑440 00 42

Öppet vardagar klockan 09.00-12.00.

Bris webbplats Länk till annan webbplats.

Föräldralinjen

Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

Ring 020‑85 20 00 vardagar klockan 10.00-15.00 samt på torsdagar klockan 19.00-21.00.

Föräldralinjens webbplats Länk till annan webbplats.

Föräldratelefonen

För föräldrar eller andra vuxna som har bekymmer för barn eller ungdomar i sin närhet. Föräldratelefonen drivs av Föreningen psykisk hälsa. Den som ringer kan vara anonym.

Ring 020 - 85 20 00, vardagar mellan klockan 10.00-15.00

Jourhavande kompis (barn och unga upp till 25 år)

Du som är under 25 år kan chatta med Ungdomsförbundets Jourhavande
kompis. Jourhavande kompis finns här för att du som känner att du behöver
någon att prata med ska kunna göra just det, du kan chatta Länk till annan webbplats. med oss.

Öppettider chatten: vardagar 18.00-22.00 och helger 14.00-18.00.

Jourhavande kompis webbplats Länk till annan webbplats.

Jourhavande medmänniska

Jourhavande medmänniska är en telefonjour i Stockholm. Ibland behöver man dela sina upplevelser, sina tankar och känslor med någon som lyssnar.

.Ring 08-702 16 80 alla dagar mellan klockan 21.00-06.00.

Jourhavande medmänniskas webbplats Länk till annan webbplats.

Jourhavande präst

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata
med. På Svenska kyrkas hemsida finns en chatt Länk till annan webbplats. som är bemannad av en präst måndagar och torsdagar klockan 20.00-24.00.

Ring 112 och fråga efter jourhavande präst alla dagar klockan 21.00‑06.00

Svenska kyrkans webbplats Länk till annan webbplats.

Självmordslinjen

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du kan ringa, mejla eller chatta alla dagar mellan klockan 06.00-24.00.

Ring 90101 alla dagar klockan 06.00-24.00

Självmordslinjens webbplats Länk till annan webbplats.

Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevnades stöd (Spes)

Spes finns för dig som förlorat en närstående i suicid. Förbundet har en telefonjour för alla som har närstående som tagit sitt liv.

Ring 08-34 58 73 alla dagar klockan 19.00-22.00.

Spes webbplats Länk till annan webbplats.

Tjejjouren

Till tjejjour.se kan alla som definierar sig som tjej hitta bra information och komma i kontakt med en tjejjour, stöd ges via chatt, mejl eller telefon.

Tjejjourens webbplats Länk till annan webbplats.

Undomsmottagningen (Umo)

Din ungdomsmottagning på nätet

Umo:s webbplats Länk till annan webbplats.

Äldrelinjen (för dig över 65 år)

Äldrelinjen riktar sig till dig som är över 65 år, som mår psykiskt dåligt eller som bara behöver någon att prata med.
Ring 020-22 22 33 vardagar mellan klockan 10.00 och 15.00.

Äldrelinjens webbplats Länk till annan webbplats.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Ring 020-50 50 50 gratis dygnet runt

Kvinnorfridslinjens webbplats Länk till annan webbplats.

Kvinnojouren Marie i Vansbro

Ring 070-663 5379
Mejla kvinnojouren@live.se

Nationella mansjouren

Nationella mansjouren är belägen i Stockholm, men ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet via telefon. Hit kan du vända dig med alla slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem, samt problem med aggressioner och våld.

Ring 08-30 30 20

Senast uppdaterad: 25 november 2022