Uppsökande verksamhet för dig som fyller 80 år

Du som fyller 80 år och bor i kommunen, erbjuds ett hembesök av någon av våra biståndshandläggare.

Äldre par på promenad.

Hembesöket är frivilligt och är ett förtroendefullt samtal i ditt hem. Det kan till exempel handla om din vardag och ditt hälsotillstånd. De som besöker dig har tystnadsplikt. Syftet med hembesöken är att främja hälsa, livskvalitet och bidra till att bevara möjligheterna till ett aktivt och självständigt liv.

Du som redan har hjälp genom kommunens äldreomsorg kommer inte att erbjudas ett hembesök.

Senast uppdaterad: 18 mars 2024