Vilket stöd kan man få?

Om du som är äldre behöver någon form av hjälp från oss ska du alltid kontakta någon av våra biståndshandläggare. Det är de som gör en bedömning av behovet och fattar beslut om vilken hjälp du kan få, bedömt utifrån just dina behov.

Det kan exempelvis vara:

  • Boende i särskild boendeform för dig som inte längre klarar av eget boende och där det finns någon som kan titta till dig dygnet runt.
  • Hemtjänst, alltså hjälp i hemmet med personlig omvårdnad och serviceinsatser.
  • Växelvård, korttidsvård och dagverksamhet.

Det är ditt individuella behov, tillsammans med socialtjänstlagen (Sol), samt kommunens riktlinjer som ligger till grund för våra beslutet. Utgångspunkten i socialtjänstlagen är att den som inte kan tillgodose sina behov själv, eller på annat sätt, har rätt till hjälp.

Lagen säger också att om man kan klara något själv så ska man göra det själv.

Ansökningsblankett för insatser enligt socialtjänstlagen hittar du här , 165 kB..

När du ansöker om hjälp går det till så här:

  1. Ansökan: Du ansöker om hjälp hos biståndshandläggarna, muntligt eller skriftligt.
  2. Kontakt: En biståndshandläggare kontaktar dig och/eller din företrädare för att börja utreda ditt behov av hjälp och stöd.
  3. Utredning: Biståndshandläggaren gör en utredning om vilket behov du har. Ibland behöver biståndshandläggaren information från andra än dig, till exempel sjukvård eller anhöriga. Vi behöver ditt samtycke för att få hämta denna information.
  4. Bedömning: Biståndshandläggaren gör en bedömning av dina behov och din rätt till hjälp.
  5. Beslut: Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Din ansökan kan antingen beviljas eller avslås. Om din ansökan beviljas får du helt enkelt det stöd och den hjälp du ansökt om. Om din ansökan istället avslås så har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp att överklaga av din biståndshandläggare.

Vi kan hjälpa dig som är anhörig med avlastning genom olika former av insatser. Alla insatser beviljas utifrån en behovsbedömning.

Om vårt anhörigstöd

Senast uppdaterad: 20 februari 2023