Anhörigstöd, avlastning

Du som hjälper eller känner oro för någon i din närhet räknas som anhörig och kan få stöd, råd och avlastning genom kommunens anhörigstöd.

Bild

Ofta är det en självklarhet att hjälpa till och som anhörig är du ovärderlig. Men ibland behöver också du få stöd och tid för dig själv. Anhörigstöd kan hjälpa dig så att även du, som gör en viktig insats för en anhörig, känner att du får en högre livskvalitet och en bättre hälsa.

Barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar som vårdar eller stödjer en närstående kan ha rätt till anhörigstöd från kommunen.

Med närstående menas en person i familjen som till exempel en partner, ett syskon, ett barn eller nära släkting som inte klarar vardagen på egen hand. Det kan också vara en vän eller kanske en granne.

Din närstående kan till exempel vara någon som:

  • Är sjuk under en längre tid
  • Har missbruksproblem
  • Har en fysisk eller psykisk funktionsvariation
  • Är i behov av omsorg

Vi kan hjälpa dig som vårdar en närstående med:

  • Råd, stöd och vägledning
  • Familjesamtal
  • Kostnadsfri avlösning i hemmet

Vansbro kommun erbjuder dig som vårdar/hjälper en anhörig upp till tio timmars kostnadsfri avlösning i hemmet varje månad. Avlösningen finns till för att du som vårdar/hjälper en anhörig ska kunna komma ifrån en liten stund för att exempelvis gå till frisören, handla, gå på någon aktivitet eller bara vara för dig själv en stund.

Personal från hemtjänsten kommer då hem och löser av dig så du kan åka ifrån, eller för att ta med den du vårdar/hjälper till någon aktivitet så du kan vara ensam hemma en stund.

Ansökan sker via kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Senast uppdaterad: 14 juni 2022