Nyanlända med uppehållstillstånd

När en person har fått uppehållstillstånd av Migrationsverket anvisas hen till en kommun. Läs mer om vårt ansvar och hur vi arbetar med olika projekt och aktiviteter för att vägleda nyanlända in i samhället.