Bostad

Under två år från bosättningsdatum har kommunen en skyldighet att ansvara för att du som nyanländ med uppehållstillstånd får den service som kommunen är skyldig att erbjuda enligt de lagar och förordningar som råder.

Illustration av flerbostadshus.

Om du har sökt asyl i Sverige och fått det, har du rätt att bosätta dig i en kommun. Det vanligaste är att personer som fått uppehållstillstånd ordnar sitt boende på egen hand.

Kommunen tar emot och ordnar boende åt de personer som är anvisade av Migrationsverket, enligt bosättningslagen. Är du kvotflykting och eller har du fått uppehållstillstånd i Sverige av anknytningsskäl ingår du också i kommunernas flyktingmottagande. Du bosätter sig då i den kommun där dina anhöriga bor.

Ibland behöver kommunerna hjälpa till med boende till familjerna om ni inte kan ordna det på egen hand.

Senast uppdaterad: 19 maj 2022