Försörjning

Du som nyanländ har rätt till försörjningsstöd på samma villkor som andra som bor i kommunen om du får ekonomiska problem.

När du fått uppehållstillstånd

Du som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige och har rätt att arbeta här kan ha rätt till etableringsinsatser för att komma ut i arbete. Etableringsinsatser är aktiviteter som ska stödja dig att bland annat lära dig svenska, komma ut i arbete och klara din egen försörjning. Det är arbetsförmedlingen som ansvarar för etableringsinsatserna och för arbetssökande i Sverige.

På arbetsförmedlingens webbsida hittar du mer information. Informationen finns på flera språk.

Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 maj 2022