Försörjning

Du som nyanländ har rätt till försörjningsstöd på samma villkor som andra som bor i kommunen om du får ekonomiska problem.

När du fått uppehållstillstånd

Du som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige och har rätt att arbeta här kan ha rätt till etableringsinsatser för att komma ut i arbete. Etableringsinsatser är aktiviteter som ska stödja dig att bland annat lära dig svenska, komma ut i arbete och klara din egen försörjning. Det är arbetsförmedlingen som ansvarar för etableringsinsatserna och för arbetssökande i Sverige.

På arbetsförmedlingens webbsida hittar du mer information. Informationen finns på flera språk.

Om ekonomiskt stöd för asyslökande på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 22 januari 2021