Biträden och ombud

Du har alltid rätt att anlita ett ombud eller ett biträde som hjälper dig i kontakten med kommunen. Här förklarar vi skillnaden mellan ett biträde och ett ombud.

Ett biträde är en person som kan stötta och hjälpa dig i kontakten med kommunen. Ett biträde får endast agera när du är med och har inte rätt att närvara i stället för dig. Du väljer själv vilken person som ska vara ditt biträde, till exempel en nära anhörig eller någon som du har förtroende för.

Med ombud menas den person som har fullmakt att föra din talan i kontakten med till exempel en kommun. Ett ombud kan helt eller delvis föra din talan. Har du behov av ett ombud eller att kommunen anser att du har ett behov kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan frivilligt få hjälp av ett personligt ombud.

Läs mer om personliga ombud här

Juridiskt ombud eller biträde är ett samlingsnamn för advokat eller annan jurist som hjälper dig i rättsliga frågor. Ett ombud har fullmakt att företräda dig, medan ett biträde har uppdraget att stödja dig juridiskt.

Om du på grund av språksvårigheter eller någon funktionsnedsättning behöver hjälp av tolk, så ser vi till att boka tid med tolk. Kontakta vår kommunväxel så ser vi till att du får kontakt med rätt person.

Läs mer om tolk här

Senast uppdaterad: 19 maj 2022