Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Boenden

Det finns olika boendeformer för dig som har en funktionsvariation, är äldre eller som har andra behov av stöd som gör att du inte kan bo i eget boende.