Gruppboende

Om du har en funktionsvariation som gör att du inte kan bo i en egen bostad, kan du ansöka om en bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du kan erbjudas plats i en gruppbostad om du har så stora behov av tillsyn och omvårdnad att det är nödvändigt att personal finns till hands dygnet runt. En gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. I gruppbostaden finns det en fast personalgrupp.

I vår kommun finns gruppbostaden Spiken som ligger i centrala Vansbro.

Interiörbild från Gruppbostaden Spiken.

Interiörbild från Gruppbostaden Spiken.

Senast uppdaterad: 26 maj 2023