Särskilt boende

Särskilt boende är det gemensamma namnet för flera boendeformer, som anpassats för äldre med stort behov av omsorg.

Närbild på en person i rullstol.

Du som har omfattande vård- och omsorgsbehov kan bli beviljad särskilt boende.

I särskilt boende hyr du en egen lägenhet i ett hus där det jobbar personal dygnet runt. Alla lägenheter har trygghetslarm och du har alltid tillgång till omvårdspersonal. Du kan också få hjälp av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Förutom en hyra så betalar du också en avgift för hjälpmedel, förbrukningsmaterial, omsorg och mat. Eftersom du har kontrakt på din lägenhet kan du beviljas bostadstillägg. Det söker du som vanligt hos Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats..

För att få ett särskilt boende behöver du ett beslut från en biståndshandläggare.

Ansökningsblankett särskilt boende , 165 kB.

 1. Vård och omsorgsboende för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov.
 2. Vård och omsorgsboende för personer med demenssjukdom eller demensliknande tillstånd.

Våra särskilda boenden består av lägenheter som du hyr. Alla boende har hyreskontrakt på sina bostäder och kan därmed beviljas bostadstillägg för pensionärer (BTP).

På våra särskilda boenden har vi omvårdnadspersonal och tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och fysioterapeut finns tillgängliga på vardagar. Att få ett särskilt boende kräver ett biståndsbeslut från våra biståndshandläggare.

Du som är beviljad särskilt boende kan ansöka om parboende. Det betyder att du kan ansöka om att exempelvis din make eller maka kan få flytta med till det särskilda boendet, utan att hen har ett eget behov av särskilt boende. Den personen kallas för medboende.

En medboende kan vara din make, maka, sambo eller registrerade partner som du redan bott tillsammans med under en längre tid.

Den medboende rekommenderas att provbo under längst tre månader. Orsaken är att det är viktigt att känna efter om det är en boendeform som fungerar för båda parter innan det definitiva beslutet tas.

I de lägenheter som har kök för självhushåll kan den medboende välja att göra all mat själv. I annat fall fås kosten genom måltidsabonnemang med motsvarande avgift för detta.

Den medboende kan välja att själv sköta städning och tvätt eller mot en avgift ta del av den insats som make/maka/sambo har, alternativ sköta det själv.

Möblering av lägenheten står den medboende själv för.

Om den medboende behöver hemtjänst görs en ansökan om det till kommunens biståndshandläggare för utredning och beslut. Vid bifallsbeslut utförs hjälpen av personal på det särskilda boendet.


Våra särskilda boenden

Bäckaskog exteriör

Exteriörbild av Bäckaskogs äldreboende.

Bäckaskogs äldreboende ligger i Saltvik cirka två kilometer från Vansbro centrum. Varje boende har tillgång till gemensamhetsutrymmen och en gemensam matsal. Huset ligger nära skog och grönområden med fantastisk utsikt över Vanån.
Bäckaskogs äldreboende har följande enheter:

 • Orange
 • Grön
 • Rosengården

Här finns vi:
Moravägen 27, Vansbro

Kontakt:

Enhetschef
Ann-Catrin Forsberg, 0281-751 73 
ann-catrin.forsberg@vansbro.se

Enheterna
Grön: 0281-751 83
Orange: 0281-751 79
Rosengården: 0281-752 21

Söderåsen entré.

Söderåsens entré

Söderåsens äldreboende ligger i Vansbro, mindre än en kilometer från centrum. Boendet är främst ett demensboende. I området finns närheten till skog och grönområden. Det ger möjlighet till utevistelse i en trevlig miljö. Boendet har en härlig utsikt över Västerdalälven och Vansbrosimningens målområde. Söderåsens äldreboende består av fem enheter:

 • Gul 1
 • Gul 2
 • Röd 1
 • Röd 2
 • Lilla Gruppen

Här finns vi:
Fågelvägen 1, Vansbro

Kontakt:

Enhetschef
Gul 2, Röd 2 och nattpersonal: Eva Skafte-Larsson,
0281-751 85
eva.skafte-larsson@vansbro.se

Gul 1, Röd 1, Lilla gruppen och Dagverksamheten: Ingela Lundahl,
0281-751 40
ingela.lundahl@vansbro.se

Enheterna
Gul 2: 0281-751 95
Röd 2: 0281- 751 98
Gul 1: 0281-751 94
Röd 1: 0281-751 97
Lilla gruppen: 0281-751 92
Dagverksamhet: 0281-751 91

Bergheden ligger i Äppelbo, cirka 1,5 mil utanför Vansbro. Alla boenden har tillgång till gemensamhetsutrymmen och gemensam uteplats. Alla boenden ligger på markplan.

Bergheden består av två enheter:

 • Mellangården
 • Norrgården

Här finns vi:
Hedvägen 22, Äppelbo

Kontakt:
Tf Enhetschef Elina Eriksson,
0281-754 95
elina.eriksson@vansbro.se

Enheterna
Mellangården: 0281-754 38
Norrgården: 0281-754 39

Senast uppdaterad: 30 december 2022