Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor. I sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om vad som praktiskt måste ordnas med när en närstående har gått bort. Du hittar även information om dödsboanmälan och vad som gäller när den avlidnes tillgångar inte täcker nödvändiga kostnader.

Begravning

Alla i Sverige har rätt till en begravning. En begravning kan vara borgerlig eller religiös. En religiös begravning följer en viss ordning, medans en borgerlig ceremoni kan utformas helt efter andra önskemål, utan religiösa inslag.

Begravningshjälp
Begravningskostnaden är en prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord. Det är bra om du ringer direkt till fordringsägarna när en faktura kommer och begär tre månaders uppskov räknat från dödsdagen samt förklarar att tillgångar saknas och att en boutredning ska göras.

Vem betalar begravningen?
Om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar ska socialförvaltningen meddelas innan du kontaktar begravningsbyrån. Bidrag till kostnader för en begravning betalas ut med högst ett halvt prisbasbelopp. Vi räknar av eventuella tillgångar i dödsboet. Ansökan om ekonomiskt bistånd ska göras innan beställning görs hos begravningsbyrån. I annat fall är det du som beställar som är betalningsansvarig.

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud. Vem som är begravningsombud i Vansbro kommun kan du läsa på länsstyrelsens webbplats.

Begravningsombud på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

En borgerlig begravning är ett alternativ när den avlidne eller ni anhöriga inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst.

När en person har avlidit är det ni anhöriga som bestämmer hur begravningen ska gå till. En borgerlig begravning kan utformas helt efter era egna önskemål. Ni kan välja var ni vill vara, hur det ska gå till och vem som ska hålla i ceremonin. Det kan till exempel vara en vän, en släkting eller en begravningsförrättare. Ceremonin kan till exempel innehålla minnestal, dikter, sång och musik.

Alla medborgare betalar en begravningsavgift i den kommun de är folkbokförda. Det gör att vi har rätt till gravplats, gravsättning, kremering, transporter och en lokal för begravningsceremonin.

En borgerlig begravningsceremoni kan äga rum i stort sett var som helst eftersom det inte finns några formella krav på lokalen. De praktiska arrangemangen kring en begravning sköts ofta av en begravningsbyrå. Byråns personal har stor kunskap om vilka möjligheter som finns och kan ge råd om både begravningsceremonin och själva gravsättningen. De kan även ge tips på andra begravningsförrättare som kan anlitas.

När någon har avlidit ska det göras en bouppteckning. Det är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Om den dödes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet, kan bouppteckning ersättas med dödsboanmälan.

En bouppteckning kan göras privat. Då ska den av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats korrekt.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor, kan inte samma person agera som förrättningsman.

Om ni anlitar professionell hjälp med bouppteckningen, till exempel en begravningsbyrå eller jurist, får ni all hjälp av dem.

Läs mer om bouppteckning på skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

När någon avlider och det saknas pengar för att betala för en begravning, kan du som anhörig vända dig till Individ- och familjeomsorgen för att få hjälp med att göra en dödsboanmälan.

En dödsboanmälan är gratis och ska göras inom tre månader efter dödsfallet.

Tänk på detta
Anhöriga ska inte betala skulder innan en dödsboanmälan eller bouppteckning har gjorts. Ring istället till fordringsägarna och begär tre månaders uppskov. När dödsboanmälan är klar skickas en kopia på dödsboanmälan till fordringsägarna och ansöker om att skulden skrivs av.

Kom ihåg att avsluta autogiron.

När en person avlider och det saknas pengar som täcker kostnaderna för en begravning så kan ni göra en så kallad dödsboanmälan. En dödsboanmälan är kostnadsfri och görs av kommunen inom två månader efter dödsfallet.

Saker du ska ta reda på är:

  • Finns det kontanter?
  • Bankkontonummer
  • Pension
  • Kapitalvaror, till exempel bil, symaskin och andra saker som används under en lång tid
  • Värdet av ägodelar, till exempel möbler, husgeråd
  • Finns det försäkringar? Vem är förmånstagare?

Om den avlidne äger fastighet, bostadsrätt eller mark kan en dödsboanmälan inte göras.

Sorg är en naturlig reaktion efter en förlust. De flesta människor har efter en större förlust behov av att sörja. Varje sorg är unik och vi sörjer på olika sätt.

Till dig som sörjer
Vi behöver ofta ett år på oss att bearbeta en större förlust. Det första året kan vara svårast då exempelvis födelsedagar, högtider och dödsdag ska passera. Låt sorgen ta sin tid samtidigt som du fortsätter med det du klarar av.

Råd till vänner/anhöriga/närstående
En människa i sorg pendlar mellan att söka stöd och dra sig undan. Att möta sörjande kan vara tungt och påfrestande, ofta därför att anhöriga, vänner och kollegor känner höga krav på att säga och göra rätt saker. Det viktigaste är att lyssna, finnas till och hjälpa till med praktiska saker. Om du blir avvisad av någon som sörjer så fortsätt att erbjuda ditt stöd och din hjälp, en person som sörjer har oftast svårt att höra av sig och fråga efter stöd och hjälp själv. Det är vanligt att det blir väldigt tyst efter begravningen och att den sörjande börjar att isolera sig.

Senast uppdaterad: 19 maj 2022