Arbetslöshet

Om du är långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller av andra anledningar har svårt att komma ut på arbetsmarknaden kan du få hjälp från oss på kommunen.

Kvinna som arbetar vid dator

Vi samarbetar med arbetsförmedlingen och försäkringskassan när det gäller arbetsmarknadsinsatser för dig som bor i Vansbro kommun och som står långt från arbetsmarknaden. Målet är att alla ska få förutsättningar att kunna försörja sig själva.

Inom Aktivitetscentrum kan vi hjälpa dig som varit arbetslös under en längre tid med tillfälliga insatser som exempelvis praktik, arbetsträning och ibland även en anställning.

Vi som jobbar inom Aktivitetscentrum har fokus på att motivera, inspirera och utveckla dig som deltagare till att vilja och kunna gå vidare mot studier eller jobb.

Om du på grund av en funktionsvariation har svårt att få ett jobb på den öppna arbetsmarknaden, så kan vi hjälpa dig. Till exempel kan daglig verksamhet eller sysselsättning bli aktuell.

En Dörr In riktar sig till dig som är mellan 16 och 64 år och som behöver samordnat stöd från flera myndigheter för att komma närmare egen försörjning.
Tanken är att du ska slippa rundgång hos flera myndigheter och istället få rätt stöd av rätt aktör.

Är du intresseras av att läsa en kommunal vuxenbutbildning? Vi kan, via Lärcentrum, hjälpa dig som är arbetslös att komma igång med studier. Lärcentrum erbjuder en rad olika utbildningar för vuxna.

Är du intresserad av att jobba hos oss i Vansbro kommun? Vi söker alltid nya medarbetare!

På arbetsförmedlingens webbplatser hittar du andra lediga tjänster inom Vansbro kommun.
.

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och familjens ekonomi och situation.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024