Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Daglig verksamhet kan hjälpa dig med funktionsvariation att hitta stimulans, utveckling, meningsfull sysselsättning och gemenskap.

I Vansbro kommun finns Aktivitetscentrum med flera olika verksamheter som bland annat caféverksamhet och secondhandbutik.

Kvinna som jobbar på Bumerangen second hand.

Bild från vår second handbutk Bumerangen.

Inom Aktivitetscentrum jobbar vi med att hjälpa människor till arbete och sysselsättning, utifrån var och ens behov. Vi jobbar utifrån socialtjänstlagen och/eller LSS.

Målet med våra insatser är att de prioriterade grupperna, unga medborgare (16-30 år) med funktionsvariationer, långtidsarbetslösa och nyanlända ska kunna gå vidare till arbete, utbildning och egenförsörjning. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Allt som vi gör inom Aktivitetscentrum ska motivera, inspirera och utveckla dig som deltagare till att vilja och kunna gå vidare mot studier, jobb eller något annat som ger dig mening, sysselsättning och egen försörjning.

Utifrån vår samlade sysselsättningsverksamhet finns egna verksamheter med arbetsliknade sysslor att välja på. Vi driver bland annat second hand-butiken Bumerangen samt Café Unikum i Medborgarhuset.

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och individ- och familjeomsorgen (Ifo) som gör det möjligt för deltagare att arbetsträna hos oss.

Inom Aktivitetscentrum har vi flera olika verksamheter och aktiviteter. I alla verksamheter har vi anställda handledare, som jobbar med att vara ett stöd för dig som deltagare under din arbetsträning, praktik eller sysselsättning.

Det här finns:

  • Café Unikum är vår egen caféverksamhet där du som deltagare bakar matbröd och fikabröd, serverar lunch med salladsbuffé, diskar och städar. Helt enkelt jobbar i ett café. Öppet för allmänheten vardagar mellan 08.30 och 15.00.
  • Bumerangen är vår second hand-butik där vi bland annat säljer återbrukade kläder, prylar och renoverar möbler. Ibland hämtar vi också upp gods som någon vill skänka.
    Öppet för allmänheten vardagar mellan 09.30 och 16.00.
    Butikens telefonnummer: 0281-752 43.
    Besök gärna vår Facebooksida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Fenix är en daglig verksamhet där vi bland annat monterar plastdetaljer som förpackas i påsar, har systuga, gör betongföremål, målar och gör annat hantverk.
  • Dagcenter har bland annat hand om vaktmästeri, återvinning, skyltning, biltvätt, tvättstuga med mera åt delar av kommunens övriga verksamheter. Vi arrangerar också gruppaktiviteter, har ett "sinnenas rum", målar och har fysiska aktiviteter.

Daglig verksamhet är för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbetsförmåga och som inte går i skolan. Du har en funktionsvariation, autism eller autismliknande tillstånd. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsvariation efter hjärnskada i vuxen ålder från yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Du själv eller din företrädare ansöker om daglig verksamhet hos kommunens bistånds/
LSS-handläggare.

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till daglig verksamhet eller inte. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver hjälp med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare eller psykolog. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är klar.

Efter beslut bokas ett möte mellan dig som deltagare och en coach på Aktivitetscentrum och ni tar gemensamt fram en plan. Planen beskriver målsättning, delmål och vilken typ av stöd just du behöver. Du och coachen kommer sedan gemensamt fram till vilken typ av arbetsträning, praktik eller sysselsättning som passar dig.

Att delta i daglig verksamhet är kostnadsfritt men du betalar själv för resor, lunch och mellanmål.

Du får en mindre ersättning, habiliteringsersättning, när du deltar i daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen räknas inte som inkomst och är skattefri.

Senast uppdaterad: 14 juni 2022