Psykisk funktionsvariation

Att ha en funktionsvariation på grund av en psykiatrisk diagnos kan innebära att man har svårt för att få vardagen att fungera. Det finns olika former av hjälp du kan ansöka om för att stärka dina möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv.