Psykisk funktionsvariation

Om du är 18 år eller äldre och har en funktionsnedsättning på grund av en psykiatrisk diagnos kan det innebära att du har svårt att få vardagen att fungera.

Det finns olika former av hjälp du kan ansöka om för att stärka dina möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan frivilligt få hjälp av ett personligt ombud.

Läs mer om personligt ombud här

Boendestöd är ett pedagogiskt och socialt stöd i hemmet och närmiljön till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Insatsen ges enligt socialtjänstlagen (SoL). Stödet utformas individuellt och bygger på medverkan och delaktighet.

Boendestödjaren gör inga egna aktiva insatser utan hjälper den boende att självständigt kunna klara sin vardag i så stor utsträckning som möjligt, i form av motivations- och aktivitetsstöd.

Boendestödjaren ger stöd så att den boende självständigt kan:

  • strukturera vardagen och hitta rutiner
  • hålla dygnsrytmen och sköta hygienen
  • utföra städning, tvätt, handling, matlagning och andra hushållssysslor
  • upprätthålla sociala kontakter
  • bistå vid kontakter med myndigheter, sjukvården eller närstående personer.

Insatsen boendestöd ansöker du om hos en biståndshandläggare eller genom att använda vår ansökningsblankett.

På ett boende enligt socialtjänstlagen (SoL) har du en egen lägenhet. Det finns gemensamma utrymmen för sociala aktiviteter. Personal finns på plats dagtid, kvällstid och under helger.

Insatsen boende ansöker du om hos en biståndshandläggare eller genom att använda vår ansökningsblankett.

Kontaktperson enligt socialtjänstlagen kan beviljas om du har ett begränsat socialt nätverk, riskerar isolering eller har behov av att bryta isolering. Kontaktpersonen ska tillgodose behovet av icke-professionella, medmänskliga och sociala kontakter.

Insatsen boende ansöker du om hos en biståndshandläggare eller genom att använda vår ansökningsblankett.

Sysselsättning finns för dig som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Sysselsättning syftar till att ge dig möjlighet till stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap.

Läs mer om sysselsättning här

Du ansöker om stöd hos våra biståndshandläggare som utreder och beslutar om vilket stöd du kan få.

När vi fått in din ansökan försöker vi handlägga den så snabbt som möjligt. Du får alltid ett skriftligt beslut där det står vilket stöd du har rätt till, alternativt ett avslagsbeslut.

Är du inte nöjd med ditt beslut har du möjlighet att överklaga det. Du ska skicka in din överklagan senast tre veckor efter att du fått beslutet. Skriftlig information om hur du överklagar följer med ditt beslut, en så kallad besvärshänvisning.

Senast uppdaterad: 26 maj 2023